Шановні споживачі електричної енергії

Нагадуємо: передавати покази приладу обліку електричної енергії треба в два останні та три перші календарні дні щомісяця. Такий період встановлений Кодексом комерційного обліку електричної енергії (пункт 8.6.3.).

Шановні споживачі електричної енергії

Згідно з п.10.1. Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг Споживач має право в будь-який час змінити електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником принаймні за 21 календарний день до такої зміни, вказавши дату або період такої зміни (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).

Побутові споживачі. Згідно з п. 13.1. Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг він укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати подання Споживачем заяви-приєднання. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-приєднанні.

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії.

Юридичні споживачі. Згідно з п. 13.1. Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг він укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання, яка є додатком 1 до цього Договору, та сплаченого рахунку (квитанції) Постачальника.

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії. В частині розрахунків, в будь-якому разі, Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 червня 2024 р. по 30 квітня 2025 р. включно

Місячний обсяг споживання

Фіксована ціна на електричну енергію в гривнях за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

Індивідуальні та колективні побутові споживачі (зокрема гуртожитки), а також споживачі (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому — чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” 3,6 0,72 4,32
Для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних в установленому порядку: У період з 1 червня по 30 вересня (включно)
без податку на додану вартість податок на додану вартість податком на додану вартість
3,6 0,72 4,32
У період з 1 жовтня по 30 квітня (включно)
до 2000 кВт∙год спожитої електричної енергії на місяць (включно, за весь обсяг споживання) 2,2 0,44 2,64
понад 2000 кВт∙год спожитої електричної енергії на місяць (за весь обсяг споживання) 3,6 0,72 4,32

За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розрахунки споживачів, проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

За двозонним диференціюванням за періодами часу:

За тризонним диференціюванням за періодами часу:

- 0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);

- 1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);

- повна фіксована ціна в інші години доби;

- повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї години, з 22-ї до 23-ї години);

- 0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).”;

* тариф встановлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1375 від 27 грудня 2023 року

Шановні споживачі електричної енергії

Нагадуємо: передавати покази приладу обліку електричної енергії требав два останні та три перші календарні дні щомісяця. Такий період встановлений Кодексом комерційного обліку електричної енергії (пункт 8.6.3.).

Шановні споживачі електричної енергії

Згідно з п.10.1. Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг Споживач має право в будь-який час змінити електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим електропостачальником принаймні за 21 календарний день до такої зміни, вказавши дату або період такої зміни (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).

Побутові споживачі. Згідно з п. 13.1. Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг він укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набуває чинності з дати подання Споживачем заяви-приєднання. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної Споживачем у заяві-приєднанні.

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії.

Юридичні споживачі. Згідно з п. 13.1. Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг він укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання, яка є додатком 1 до цього Договору, та сплаченого рахунку (квитанції) Постачальника.

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії. В частині розрахунків, в будь-якому разі, Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 жовтня 2021 р. по 31 березня 2023 р. включно:

Місячний обсяг споживання

Фіксована ціна на електричну енергію в гривнях за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

Для індивідуальних побутових споживачів:

до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання)

1,2

0,24

1,44

понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання)

1,4

0,28

1,68

Для колективних побутових споживачів (крім гуртожитків), а також споживачів (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому — чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про ринок електричної енергії” —

за весь обсяг споживання

1,4

0,28

1,68

Для гуртожитків —

за весь обсяг споживання

1,4

0,28

1,68

За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу розрахунки споживачів, проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

За двозонним диференціюванням за періодами часу:

За тризонним диференціюванням за періодами часу:

- 0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);

- 1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);

- повна фіксована ціна в інші години доби;

- повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї до 20-ї години, з 22-ї до 23-ї години);

- 0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).”;

* тариф встановлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1375 від 27 грудня 2023 року

ENERA